Vacature AEL

Binnen de eenheidsleiding worden de plaatsen van assistent eenheidsleider (AEL) voor de Mandha en Tulsi opengesteld. Hierbij vindt u dan ook de taakomschrijving voor deze functies.

Wie kan zich kandidaat stellen:

De functie van AEL staat open voor leden van De Wilde Eend, bij voorkeur ouder dan 23 jaar, welke hun strepen binnen de eenheid reeds verdienden en vol engagement de taak op zich willen nemen. Kortom, een jong en dynamisch persoon die beschikt over de nodige (nautische) kennis en bewezen heeft een teamplayer te zijn.

Ambtstermijn:

De functie van AEL dient bij voorkeur te worden uitgevoerd in termijnen van 2 jaar. Na 2 jaar kan de plaats opnieuw beschikbaar worden gesteld waarbij ook de AEL zich opnieuw kandidaat kan stellen.

Taken:

  • De AEL is zowel eindverantwoordelijke voor de goede kwalitatieve werking van de tak op inhoudelijk vlak (dagelijkse werking, activiteiten, evenementen, kampen), als voor de goede praktische organisatie van de tak (materiaal, beschikbaarheid lokaal en terrein, …).
  • De AEL kan plaatsvervangend optreden voor de EL en ondersteunt de EL bij zijn/haar taken en verantwoordelijkheden.
  • De AEL is bereid takoverschrijdende taken op zich te nemen.
  • De AEL werkt samen met de takleider om een educatieve scoutswerking te laten doorwerken in de leiders-/takwerking. De AEL maakt hiervan samen met de leiding een evaluatie aan het einde van het scoutsjaar.
  • De AEL zal zo veel mogelijk verantwoordelijkheid bij de takleider en zijn/haar assistenten leggen, vertrouwen schenken aan een leidersteam en enkel trachten in te grijpen als de leiding zelf een kwestie niet kan oplossen. De AEL kan op een constructieve manier ingrijpen indien een situatie uit de hand dreigt te lopen, doch best in overleg met de leiding en/of hun takleider.
  • De AEL is steeds bereikbaar voor leiding, … en indien nodig ook voor ouders indien de leiding hiervoor zelf niet in kan staan. Dit alles niet enkel telefonisch of via mail maar ook in persoon.
  • De AEL dient geregeld aanwezig te zijn op de terreinen, activiteiten en/of vergaderingen zonder zich daarom te mengen in de vergadering of de werking van de leiding openbaar t.o.v. derden in vraag te stellen.
  • De AEL moet proactief handelen. (bijvoorbeeld bij het zoeken van kamplocaties en andere)
  • De AEL stimuleert de leiding tot het volgen van vormingscursussen en verbindt er zich ook toe vormingen en scholingen te volgen waar nodig.

Met de voornoemde taken is het niet de bedoeling de AEL in een vastgelegd stramien te laten werken. Wel hopen we een aantal kapstokken te kunnen bieden.

Stemmingsprocedure:

Wanneer er zich meerdere kandidaten aanbieden zal de beperkte eenheidsraad over gaan tot een anonieme stemming. De eenheidsleider, assistent eenheidsleiders en takleid(st)ers krijgen elk één stem. De takleid(st)ers vertegenwoordigen hun tak met hun stem. Ook de ontslagnemende assistent eenheidsleid(st)er(s) krijgt één stem. Bij afwezigheid kan gewerkt worden met een schriftelijke volmacht aan een ander lid van de algemene eenheidsraad. Iedere persoon kan naast zijn/haar eigen stem maximaal 1 volmacht hebben. Indien iedere kandidaat een gelijk aantal stemmen haalt is de stem van de eenheidsleider doorslaggevend. Na een proefperiode zal de kandidaat die de meeste stemmen behaald heeft, de functie van AEL toegewezen krijgen.

Indien er zich één kandidaat aanbiedt zal er binnen de eenheidsleiding een vereenvoudigde stemprocedure worden toegepast .

 

De volgende stappen:

Leden die zich aangesproken voelen (één van) de functie(s) van AEL op te nemen, kunnen zich kandidaat stellen door een gemotiveerde mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Eind juli zal blijken of een stemming nodig is. Indien dit het geval zou zijn, zal de EL hiervoor de nodige stappen ondernemen om dit alles op een correcte manier rond te krijgen. Tot en met de eerste beperkte eenheidsraad van januari 2018 zal de huidige AEL beschikbaar blijven en zijn/haar opvolger wegwijs maken.

Voor bijkomende vragen kan u steeds terecht bij de eenheidsleiding.

Met vriendelijke scoutsgroeten,

De Eenheidsleiding

Sponsors bij de nieuwbouw

  •   VVW gent