Lidgeld

Nieuwe leden zijn één maand voorlopig verzekerd (zie Verzekeringen). Nadien dient het lidgeld betaald te worden. Ieder aangesloten lid van De Wilde Eend is eveneens aangesloten (en verzekerd) bij FOS Open Scouting.

Elk ingeschreven lid krijgt vier keer per scoutsjaar via email een exemplaar van Het Wilde Eendje, het infoboekje van onze scouts. Hierin vind je de geplande activiteiten per tak en allerlei nieuws dat te maken heeft met onze eenheid. Elk lid dat ingeschreven en regelmatig aanwezig is op de diverse activiteiten gedurende het jaar, is welkom op de kampen en weekenden georganiseerd door de eenheid.

Lidgelden zien we graag gestort voor 15 oktober voor alle leden en leiders, met vermelding voor wie men stort.
Vanaf half november kan iemand die niet betaald heeft niet meer deelnemen aan de activiteiten (dit geldt ook voor de leiding).

  Tak
       Welpen (Mandha en Tulsi)  € 120
  Aspiranten € 120 
  Jong-Juniors € 125 
  Juniors € 125 
  Seniors € 130 
  Leiding € 110
  Loodsen € 45
  Medewerkers € 45
  Roeiouders € 45

 

 

Te storten op:

De Wilde Eend
IBAN : BE69 4478 6510 0178
BIC : KREDBEBB

Vermeld de naam voor wie je stort en de tak

 

 

Ouders die moeite hebben om het lidgeld te betalen, kunnen contact nemen met de penningmeester.
Er zijn kortingen mogelijk. De penningmeester zal je in alle discretie verder helpen.

De inkomsten uit de lidgelden (na aftrek van de verzekeringsbijdrage) volstaan hooguit voor ongeveer 20% van onze uitgaven. Daarom richten we jaarlijks een aantal activiteiten in - zoals bijv. Opening en Sluiting Vaarseizoen - om aan de resterende 80% van het benodigde werkingsgeld te komen. We hopen dan ook ieder jaar op een talrijke, zelfs massale opkomst van ouders, vrienden, oud-scouts en andere sympathisanten bij deze activiteiten.

Sponsors van onze eenheid

  •   VVW gent