Verzekeringen

De leden: in de lidmaatschapsbijdrage zit de toetreding tot de FOS ("FOS Open Scouting") en een verzekering. Die verzekering omvat de 'Burgerlijke Verantwoordelijkheid' van leiders en leden. Daarnaast is er, wanneer er geen "fout" werd begaan, doch wel kwetsuren werden opgelopen, een 'Persoonlijke Ongevallen verzekering' met o.m. tussenkomst in de medische kosten tot € 7.500,- en een kapitaal in geval van blijvende invaliditeit, voor brillen en tandprothesen zijn beperkte bedragen voorzien.

De B.A. vaarrisico op de Belgische en Zeeuwse wateren is eveneens voorzien in de verzekering onderschreven door FOS. De opzoekings-en reddingskosten (tot € 10.000,- per ongeval) zijn opgenomen in de Persoonlijke Ongevallen verzekering. Vanaf 1 januari 2013 loopt het contract bij de nieuwe verzekeraar 'Arena' via de makelaar Cornelis & Partners. Een "Rechtsbijstand-waarborg" is eveneens onderschreven.

Uitgebreide informatie kan u lezen op de website www.FOS.be , rubriek 'administratie' , item 'verzekeringen'.

De comité-leden: de comité-leden en de vrijwilligers die hun lidgeld betalen, zijn eveneens opgenomen in de FOS-verzekering. Ook sporadische vrijwilligers, die geen lidgeld betaalden maar die op  een lijst staan voor aanvang van de activiteit, zijn verzekerd.

Familiale verzekering: Alhoewel deze verzekering niet wettelijk verplicht is, is een "B.A.Gezinspolis best wel nuttig/ nodig". Enerzijds biedt deze verzekering een zeer ruime dekking voor elk gezinslid in hun dagelijks privé-leven, zowel in B.A. als Rechtsbijstand, en anderzijds is er, dat bij een schadegebeurtenis de eigen Familiale eerst moet tussenkomen en dan pas de polis van FOS. (zie aangifteformulier Arena , verwijzend naar art.45 wet op de landsverzekeringsovereenkomst).

De Gebouwen: De gebouwen, in gebruik door de scoutseenheid, zijn verzekerd tegen Brand en aanverwante gevaren. Gezien o.a. Openen & Sluiting Vaarseizoen, Bar- & Oudercontact-time in het lokaal te Drongen plaatsvinden, is er ook een bijkomende polis afgesloten, met name de "Objectieve Aansprakelijkheid voor brand en ontploffing". Deze verzekering vergoedt de schade veroorzaakt aan personen aanwezig in de publiek toegankelijke plaats.

De Vloot: Alle vaartuigen, zoals de rafts en de vletten, gebruikt door de scoutsleden, genieten de dekking B.A. en Rechtsbijstand. Voor de grotere boten, de B2's (roei-& zeilvaartuig), is er bijkomend de dekking 'Verlies & averij' met hulp-& lichtingskosten.

Het binnenschip "de Potvis" doet dienst als scoutslokaal, in zijn hoedanigheid als wachtschip (stilligend aan de kade) en vaart uit voor het zomerkamp, zonder passagiers. De zeiljachten (Passaat II, Polaris) en de gemotoriseerde steunschepen (Perseus, Piraat, Scaldis II) zijn eveneens opgenomen in vlootverzekering.

Sponsors van onze eenheid

  •   VVW gent