Fiscale gift aan De Wilde Eend

Een scoutsgroep zoals De Wilde Eend kan een steuntje goed gebruiken om zijn materiaalvoorraad op peil te houden en zijn praktische werking te bestendigen. Ook nieuwe investeringen zijn voortdurend nodig. Vandaar dat we, naast de daadwerkelijke logistieke hulp van velen, elke financiële bijdrage meer dan ooit op prijs weten te stellen.

2019 wordt het jaar waarin we onze nieuwe basis in Drongen volledig afwerken en in gebruik nemen. Elke steun aan deze grote onderneming is cruciaal. Het spreekt voor zich dat er voortdurend investeringen nodig zijn voor de verdere afbouw, inrichting en onderhoud van de basis.

Naast dit grootse project hebben we ook voortdurend kosten aan ons materiaal, zijnde in hoofdzaak onze vloot. Die omvat dan ook in de eerste plaats de vletten van jong-juniors en juniors, waar naast het jaarlijks onderhoud ook steeds heel wat dient aangekocht (zeilen ,riemen, …). Verder zijn er de rubberen rafts voor de grote aspirantentak die systematisch worden vervangen door een nieuwer aangepast type. Ook onze steunschepen (Potvis, Scaldis, …) kunnen een bijdrage best gebruiken bij het nooit aflatende onderhoud, herstellingen en renovatie allerhande. Ook voor de vernieuwing van de boten van de seniortak, de  B2- sloepen, loeren er nog kosten om de hoek: er moet nog heel wat tuigage aangekocht. Het is bovendien onze bedoeling om in 2019 nog een laatste nieuwe B2 zeilklaar te maken als steunschip voor de seniortak mét ingebouwde motor, om snel interventie te kunnen bieden bij de grote zeiltochten.

Hoe Doe je een gift?

Je stort voor het einde van dit jaar (uiterlijk 27/12) minimum 40€ als steun; wil je als erelid aanzien worden dan stort je minstens 125€.

Enkel storten op het nr. BE66 2900 5081 0843, GEBABEBB van FOS Open Scouting VZW
(Kortrijksesteenweg 639, 9000 Gent) alleen met de vermelding:  GIFT DE WILDE EEND

Je komt  in aanmerking voor een fiscaal attest vanaf een gift van 40€. Dank zij dat attest, dat u dan volgend kalenderjaar krijgt, kost uw gift in werkelijkheid heel wat minder. De belastingvermindering bedraagt 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. De eenheid kan dan van die gestorte giften aan FOS bij hen een steunaanvraag doen voor de financiering van hun specifieke werking.

Met hartelijke dank en vriendelijke scoutsgroeten,

namens de Zeescoutsgroep De Wilde Eend, Stichting Wilde Eend (SWE) en Poseidon Gent Vzw(PGV)

Sponsors bij de nieuwbouw

  •   VVW gent