Het perfecte uniform

Insignes van het uniformhemd :

 1. Het FOS Openscouting kenteken, gedragen op de linkermouw van het hemd, met onderaan het beloftekenteken (5) aan bevestigd. (= de 2 handjes die onderaan op het FOS Openscouting kenteken staan: enkel zichtbaar te dragen als belofte is afgelegd, vanaf de aspirantentak.) 
 2. a: Het provinciebandje Oost-Vlaanderen (bovenaan) & b: 3e & 4e FOS Gent (onder 2a)
 3. Het eenheidskenteken (het eendje) 
 4. De FOS-button (de zeilboot). Vroeger werd hier het jaarkenteken gedragen, maar onze eenheid koos voor de FOS-button met de afbeelding van een zeilboot.
 5. Het belofteteken, zie 1. Enkel zichtbaar te dragen als belofte is afgelegd, vanaf de aspirantentak. Tot dan wordt het FOS-openscoutsteken gedragen met de onderkant ingeplooid. 
 6. De badges van eenheidskampen en blauwe/gele wimpels (enkel te dragen indien deelgenomen). 
 7. Voor de welpjes : het wolfje in de kleur van hun nest Vanaf de aspiranten : het kenteken Wereldbureau (WOSM voor de jongens en WAGGGS voor de meisjes), gedragen op de linkerborstzak. 
 8. Het kenteken België, juist boven de naad van de linkerborstzak. 
 9. De vaardigheidsinsignes (behaalde badges). De badges behaald als welp mogen vanaf aspirant niet meer gedragen worden. 
 10. De patrouillelinten. 
 11. De insignes van de behaalde roei- en zeilbrevetten. 
 12. Het Seascouts-teken.  

Sponsors van onze eenheid

 •   VVW gent