Verhuur

Door een grondige verbouwing van onze lokalen zal de scoutsbasis Frans Snacken (Veerstraat 82 - 9031 Drongen) vanaf 16/02/2017 niet meer voor verhuur in aanmerking komen. We verontschuldigen ons hiervoor, maar hopen dat de vernieuwde lokalen vanaf het voorjaar van 2019 ook op jullie interesse mogen rekenen.

Beste groet,
Het Verhuurteam

Sponsors bij de nieuwbouw

  •   VVW gent