Verhuur

Door een grondige verbouwing van onze lokalen zal de scoutsbasis Frans Snacken (Veerstraat 82 - 9031 Drongen) ten vroegste vanaf 2021 voor verhuur in aanmerking komen. We verontschuldigen ons hiervoor, maar hopen dat de vernieuwde lokalen vanaf dan ook op jullie interesse mogen rekenen.

We hopen tegen dan ook alle info online te hebben omtrent huurprijzen, een beschikbaarheidskalender en enkele foto's.

Beste groet,
Het Verhuurteam

Sponsors van onze eenheid

  •   VVW gent